Juhtimissüsteem

Omame üle 30 aasta professionaalset kogemust!

Juhtimissüsteem

Juhtimispõhimõtete elluviimiseks on AS EVIKO juurutanud ettevõttes kvaliteedi- ja keskonnajuhtimissüsteemi, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele.

22. detsembril 2003 väljastas BVQI AS EVIKO-le vastavad sertifikaadid.

AS EVIKO kvaliteedipõhimõtted on:

 • Kvaliteedijuhtimissüsteemi pidev täiustamine;
 • Oma tegevusele kehtestatud normide järgimine;
 • Kliendi vajaduste ja ootuste määratlemine ning nendega arvestamine;
 • Vea kulude ennetamine;
 • Kliendikeskne suhtlemine nii organisatsiooni väliselt kui ka siseselt;
 • Teenuse osutamine vajaliku kvalifikatsiooniga ja motivatsiooniga töötajatega;
 • Tagada klientide ja töötajate järjepidev koolitus ning väljaõpe;
 • Tehnika, tehnoloogia ja töövahendite kaasajastamine.

AS EVIKO keskkonnapõhimõtted on:

 • Keskkonnajuhtimissüsteemi pidev täiustamine;
 • Töötajate koolitus, teavitamine ja valmisolek hädaolukordadeks;
 • Ennetustegevus;
 • Keskkonnasõbralike materjalide valik;
 • Tehnika, tehnoloogia ja töövahendite kaasajastamine;
 • Loodussäästlik tegevus;
 • Jäätmekäitluse osas paremate lahenduste leidmine;
 • Igakülgne keskkonnaalane koostöö kõikide huvipooltega;

AS EVIKO

Telefon: +372 730 6050

E-post: eviko@eviko.ee

Aadress: Õpetaja 9A, Tartu

Saada kiri

OÜ EVIKO Ehitus

Telefon: +372 646 0501

E-post: info@evikoehitus.ee

Aadress: Koidu 27, Tallinn

Saada kiri

OÜ EVIKO Infra

Telefon: +372 730 6050

E-post: kristjan@eviko.ee

Aadress: Õpetaja 9A, Tartu

Saada kiri

OÜ EVIKO Fassaadid

Telefon: +372 730 6050

E-post: ain@eviko.ee

Aadress: Õpetaja 9A, Tartu

Saada kiri

Instagram:

instagram